So sánh sản phẩm

Chưa chọn sản phẩm

THIẾT BỊ PHÒNG DỊCH STIHL

THIẾT BỊ PHÒNG DỊCH STIHL

STIHL có nhiều sản phẩm cho một lựa chọn các sản phẩm phun sương (ULV) bằng động cơ để thay thế các bình xịt bằng tay và được hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu hoạt động ngoài trời của bạn. Cung cấp chế độ phun tuyệt vời cho các dạng vật chất như: chất lỏng và dạng hạt. Là một sản phẩm động cơ hai thì chạy bằng xăng và được mang khi hoạt động như một ba lô du lịch nên thuận tiện cho người dùng. Đi từ một máy phun sương, phun hạt cũng có thể được sử dụng như một máy thổi lá mạnh mẽ để dễ dàng dọn dẹp.